2011: выставки Caspian OGE и MIOGE

Главная / проекты ERAF / 2011: выставки Caspian OGE и MIOGE

 

Ar šo informējam, ka SIA „Conti Chemical Company” 29.04.2010. iesniedza v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” (LIAA) projektu „Dalība starptautiskajās izstādēs”. 2011.gada 17.jūnijā tika noslēgts Līgums par projekta īstenošanu ar LIAA.

Projekts tiek līdzfinansēts no ERAF.

Darbības programmas 2007.-2013.gadam numurs un nosaukums: 2. Darbības programma „Uzņēmējdarbība un inovācijas”
Prioritātes numurs un nosaukums: 2.3. prioritāte „Uzņēmējdarbības veicināšana”
Pasākuma numurs un nosaukums: 2.3.1. pasākums „Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes”
Aktivitātes numurs un nosaukums: 2.3.1.1. aktivitāte „Ārējo tirgu apgūšana”
Apakšaktivitātes numurs un nosaukums: 2.3.1.1.1. apakšaktivitāte „Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings”

Projekta kopsavilkums:

SIA „Conti Chemical Company” apkalpo naftas bāzes un pārkraušanas termināļus, sūkņu stacijas, ķīmiskās ražotnes un citus ražošanas objektus, kas ekspluatē cauruļvadu sistēmas šķidrumiem vai gāzēm.

Uzņēmuma pakalpojumi sevī ietver specializētas tehniskās konsultācijas attiecībā uz šķidrumiem vai gāzēm paredzēto cauruļvadu sistēmām (t.sk. sistēmā ietilpstošajām iekārtām).

Pakalpojumi sevī ietver sekojošo:

  • sistēmas esošā stāvokļa analīzi, riska aspektu identifikācija un analīze;
  • ieteikumu sagatavošanu nepieciešamajiem uzlabojumiem;
  • optimālā risinājuma izvēle, t.sk. projektēšana un analīze;
  • optimālā risinājuma materiālu izvēle – caurules, iekārtas un citi sistēmā ietilpstoši izstrādājumi;
  • izvēlētā optimālā risinājuma pasūtījuma izvietošana dažādās valstīs;
  • pasūtījuma komplektēšana;
  • ar sistēmas nomaiņu un uzlabošanu saistīto darbu veikšana.

Uzņēmums, izstrādājot dažādus risinājumus cauruļvadu sistēmām, atsevišķus šīs sistēmas izstrādājumus ražo pats.

Projekta mērķis ir veiksmīgi piedalīties starptautiskajā izstādē:

  • Caspian Oil & Gas (www.caspianoil-gas.com), kura norisināsies Baku (Azerbaidžāna) no 7. līdz 10.jūnijam, 2011.g.;
  • MIOGE (www.mioge.com), kura norisināsies Maskavā (Krievija) no 21. līdz 24.jūnijam, 2011.g.

Ir plānots, ka katrā izstādē piedalīsies 3 uzņēmuma pārstāvji.

Kopējās projektā plānotās izmaksas sastāda ap Ls 20 526,00, no kurām plānotais atbalsta apjoms ir ap Ls 9 842,21. Šīs ir maksimāli plānotās izmaksas, visticamāk faktiskās izmaksas būs zemākas. Faktiskās izmaksas tiks uzrādītas, iesniedzot noslēguma pārskatu LIAA, proporcionāli izmaksām pieprasot arī atbalstu.

Plašāka informācija: www.liaa.gov.lv

Телефон:  +371 6789-3960 Офис:  ул. Аугуста Деглава 66, LV-1035
+371 6789-3962 Рига, Латвия
Факс:  +371 6789-3961 Эл.почта:  info@contic.lv