2015: Oil Terminals conference

Main page / ERAF projects / 2015: Oil Terminals conference

Ar šo informējam, ka SIA „Conti Chemical Company” 31.08.2015. iesniedza v/a „Latvijas Investīciju un  attīstības aģentūra” (LIAA) projektu „CCh-09/2015”.

 

Projekts tiek līdzfinansēts no ERAF.

 

Darbības programmas 2007.-2013.gadam numurs un nosaukums:

2. Darbības programma „Uzņēmējdarbība un inovācijas”

Prioritātes numurs un nosaukums: 2.3. prioritāte „Uzņēmējdarbības veicināšana”

Pasākuma numurs un nosaukums: 2.3.1. pasākums „Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes”

Aktivitātes numurs un nosaukums: 2.3.1.1. aktivitāte „Ārējo tirgu apgūšana”

Apakšaktivitātes numurs un nosaukums: 2.3.1.1.1. apakšaktivitāte „Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings”

 

Projekta kopsavilkums:


SIA „Conti Chemical Company” apkalpo naftas bāzes un pārkraušanas termināļus, sūkņu stacijas, ķīmiskās ražotnes un citus ražošanas objektus, kas ekspluatē cauruļvadu sistēmas šķidrumiem vai gāzēm.

 

Uzņēmuma pakalpojumi sevī ietver specializētas tehniskās konsultācijas attiecībā uz šķidrumiem vai gāzēm paredzēto cauruļvadu sistēmām (t.sk. sistēmā ietilpstošajām iekārtām).

Pakalpojumi sevī ietver sekojošo:

  • sistēmas esošā stāvokļa analīzi, riska aspektu identifikācija un analīze;
  • ieteikumu sagatavošanu nepieciešamajiem uzlabojumiem;
  • optimālā risinājuma izvēle, t.sk. projektēšana un analīze;
  • optimālā risinājuma materiālu izvēle – caurules, iekārtas un citi sistēmā ietilpstoši izstrādājumi;
  • izvēlētā optimālā risinājuma pasūtījuma izvietošana dažādās valstīs;
  • pasūtījuma komplektēšana;
  • ar sistēmas nomaiņu un uzlabošanu saistīto darbu veikšana.

 

Uzņēmums, izstrādājot dažādus risinājumus cauruļvadu sistēmām, atsevišķus šīs sistēmas izstrādājumus ražo pats.

Projekta mērķis ir veiksmīgi piedalīties starptautiskajā konferencē:

Konferencē (-s) piedalījās 3 uzņēmuma pārstāvji.

Konferencē SIA „Conti Chemical Company” prezentēja tēmu:

Viegli uzliesmojošo šķidrumu tvaiku uztveršana un pārstrāde
(Entraping and Processing of VOC’s Vapors).

 

Kopējās projekta izmaksas sastāda 16291.96 EUR, no kurām plānotais atbalsta apjoms ir 5901.82 EUR.

Projekts veiksmīgi realizēts.


Plašāka informācija: www.liaa.gov.lv

 

Phone:  +371 6789-3960 Office:  Augusta Deglava str. 66, LV-1035
+371 6789-3962 Riga, Latvia
Fax:  +371 6789-3961 E-mail:  info@contic.lv